Werkwijze

Binnen een project onderscheiden wij verschillende fases. Deze staan hieronder weergegeven.

Kennismaken - wensen en oplossingsrichting

Opstellen kort functioneel ontwerp

Jovisst maakt met uw input een kort functioneel ontwerp. Op basis hiervan kunnen we een goede inschatting maken van de benodigde werkzaamheden en tijd. Het functioneel ontwerp houden we bewust kort: het gaat om de hoofdlijn van de applicatie. Dankzij de agile ontwikkelmethode kunnen de details ingevuld wanneer nodig tijdens de implementatie.

Grafisch ontwerp

Het grafisch ontwerp is een belangrijk onderdeel van elke website. Voor het Grafisch Ontwerp werken wij samen met gespecialiseerde partijen.

Implementatie in iteraties

Wij ontwikkelen zoveel mogelijk met behulp van agile development.

 

Test en acceptatie

Support en beheer